středa 29. února 2012

Semma-fóry Romana Týce


Rozhovor Jany Kománkové (Proti šedi) s Milanem Mikuláštíkem (Groupe Guma Guar)

JK:Můžeš ve stručnosti přiblížit sebe jako výtvarníka a skupinu Guma Guar?

MM:Konceptuální umělec a umělecká skupina... ve stručnosti. Více viz internet.


JK:Na internetových diskusich ses vyjadřoval v tom smylsu, že causa Romana Týce je mediální kýč. V jakém smyslu je kýčem?

MM:Naše současná společnost je společností simulací, vyprázdněných obsahů, tak teď máme taky jednu pěknou vyprázdněnou simulaci disidenta. 
Případ Týc je jeden velký mediální kýč. Kýčem jsou novinové titulky tvrdící, že umělec "jde sedět za úpravu semaforů", Umělec byl přitom za svůj streetartový kousek odsouzen k pouhé pokutě. Do vězení jde, protože zmíněnou pokutu odmítl zaplatit. O výšce pokuty lze diskutovat, nikde se ale během emotivní kampaně na jeho podporu neobjevuje informace o tom, že se Týc pokoušel soud obelhat a ke svému činu se zprvu nehlásil. Soud musel z tohoto důvodu jednání odročit a povolat k identifikaci policistu, který Týce vyšetřoval. Předpokládám, že i tento fakt se odrazil na výšce trestu. To, že si jméno David Brudňák (tak totiž znělo původní občanské jméno Romana Týce) změnil na David Hons také potvrzuje, že se opakovaně snažil vyvázat ze zodpovědnosti za svůj čin. Naprostým kýčem je proto Brudňákovo vyjádření, že "nejlepší je tím zpříma projít", když se předtím pokoušel o pravý opak.
Kýčem jsou výkřiky, že umělec by neměl být vězněn za své umění. Podle této logiky by tedy mělo být umění vyvázáno ze systému zákonů? Co když takový umělec provede loupežné přepadení, vraždu, stačí pak prohlásit, že šlo o umění a tím bude vše automaticky smazáno? Co kdyby Krejčíř nebo Kožený prohlásili své podvody za umělecká díla? Měli by být omilostněni? Umělec musí mít stejná práva a povinnosti jako každý jiný občan. Pokud bude pro umělce platit jiná spravedlnost než pro ostatní, nežijeme v právní společnosti, ale v její karikatuře. Vést diskusi o tom, zda by umění mělo být kriminalizováno či ne je naprostým nesmyslem a nepochopením principu rovnosti před právem. Kriminalizováno tady ostatně není Týcovo umění, ale zásah do dopravního systému a pohrdání spravedlností, kterou se nejprve pokusil obelhat (až když se mu podvod nepodařil, stylizoval se do oběti systému). Ve filmu Trafačka jej pak slyšíme nahlas uvažovat, že se mu vyplatí jít do vězení, protože by za měsíc stejně nebyl schopen příslušnou částku vydělat. Dvojí metr pro spravedlnost je o to absurdnější ve světle faktu, že Týc svou tvorbu zpeněžuje, jde tedy o zboží a Týc/Brudňák je podnikatelem, který toto zboží nabízí. Podnikatel, který bude své zboží propagovat pomocí černé reklamy bude stejně jako Týc/Brudňák hnán k zodpovědnosti. Jeden z Týcových semaforů se ostatně již před více než čtyřmi roky objevil v internetové aukci 
a byl úspěšně vydražen. Jak asi stoupla umělcova cena po této reklamní akci - protože čím jiným, než chytrou reklamní akcí na osobu Romana Týce je celá kauza? 
Kýčem je, když je Roman Týc/David Brudňák částí nedostatečně informované společnosti vnímán jako protipól zkorumpovaných politiků a na ně napojených kmotrů. Týce/Brudňáka nyní veřejně zastupuje komerční Galerie Dvořák-Šec, umělcova vyjádření médiím rozesílá pracovník této galerie. Spolumajiteli galerie jsou Olga Dvořáková, jejíž manžel Filip Dvořák byl po léta starostou Prahy 1, (a na lukrativní adrese na Praze 1 také Galerie Dvořák-Šec sídlí, sic!) a Petr Šec, bývalý ředitel reklamní agentury Semma (tato firma, napojená na lobbistu Rittiga, podle idnes poskytovala za velmi nevýhodných finančních podmínek servis pro pražský Dopravní podnik ... nevýhodných pro DP samozřejmě). Provozovatelé Galerie Dvořák-Šec stojí také za projektem Artbanka, podle tvrzení majitelů neziskové galerie, která je ale ve skutečnosti soukromou sbírkou, jež skrze pronájem uměleckých děl generuje zisk. Artbance byl zdarma poskytnut prostor 
v Colloredo-Mansfeldském paláci, taktéž na Praze 1. Ještě v době úřadování manžela galeristky Filipa Dvořáka byl projekt Artbanka podpořen výborem pro kulturu pražského magistrátu částkou 600 000 korun. Způsob financování projektu Artbanka byl námětem několika kritických článků - podle šéfredaktora Art-Antique Jan Skřivánka  projekty Olgy Dvořákové a Petra Šece DSC Art, Art Deposit a Artbanka vysály z veřejných rozpočtů již více než 6,75 milionu korun. Za naprostý kýč proto považuji fakt, že se právě v Artbance odehraje výstava na podporu Romana Týce. Své pojetí etiky nám ostatně Roman Týc naznačil ve filmu Trafačka - nejlepší je prý něco ukrást a prodat to následně nějakému boháči. Emotivní výstupy na podporu Romana Týce jsou pak z tohoto pohledu vlastně voláním po "svobodě krást a podvádět". Jestliže obhájcům Romana Týce tolik záleží na spravedlivé společnosti, ať požadují v prvé řadě řádné vyšetření a potrestání "galerijních kmotrů" a s nimi spřízněných zkorumpovaných politiků, kteří Romana Týce/Davida Brudňáka/Davida Honse finančně a mediálně podporují. 


JK: Souhlasíš s tím, aby šel Týc do vězení?

MM: Vězení bylo Týcovo/Brudňákovo svobodné osobní rozhodnutí. Je to jen jeho věc.  


JK: Co si myslíš o jeho činnosti a o skupině Ztohoven?

MM: V několika případech, například když skupina Ztohoven převzala od Milana Knížáka cenu NG a ČEZu (cenu, která má v názvu finanční obnos), nebo se nechala zastupovat galerií Dvořák-Šec, nechápal jsem, z ČEHO vlastně chtějí ven? 


JK: Jaký je podle tebe správný postoj k celé cause?

MM: Nenechat sebou hloupě manipulovat.


JK: Připravujete nějakou protiakci?

MM: Ne.

http://www.artalk.cz/2011/09/21/artbanka-za-nase-penize/

http://www.lidovky.cz/tajnosti-artbanky-a-jeji-kapital-do3-/ln_kultura.asp?c=A110722_145105_ln_kultura_wok

http://praha.idnes.cz/Clanek.aspx?c=A080416_113242_praha_pei

http://praha.idnes.cz/o-vyluce-v-praze-7-uz-neinformuje-firma-spojena-s-dvorakem-byla-draha-118-/praha-zpravy.aspx?c=A120214_1732944_praha-zpravy_jpl

http://www.protisedi.cz/article/milan-mikulastik-guma-guar-pripad-tyc-je-podle-meho-nazoru-jeden-velky-medialni-kycOscar Niemeyer pro DR: Můj komunismus je Sartrův, nikoliv Stalinův

http://www.denikreferendum.cz/clanek/12274-oscar-niemeyer-pro-dr-muj-komunismus-je-sartruv-nikoliv-stalinuv

úterý 21. února 2012

Závod ke dnu (2011)


Dokumentární
Česko, 2011, 82 min

Režie:

 Vít Janeček

Hrají:

 Jan Keller

Slavoj Žižek: Za Husáka jste byli šťastní

http://www.literarky.cz/rozhovory/7302-slavoj-iek-za-husaka-jste-byli-astni

Slavoj Žižek jokes
http://www.themickeymouseclub.biz/3.html

Mistrovský kurz: Václav Bělohradský - YouTube


Umění spolupráce Jan Zálešák

Anotace

Od počátku devadesátých let jsme v současném umění svědky obratu ke spolupráci, který zahrnuje zesílení důrazu na kolektivní formy umělecké praxe a participativní přístupy, v jejichž rámci umělci zapojují do realizace svých projektů "obyčejné lidi", případně celé komunity. Studie Umění spolupráce se zaměřuje na dva základní cíle. Tím prvním je představení současného diskurzu o umění spolupráce; druhým je zmapování projevů a podob umění spolupráce v současném českém umění. Přehledová část knihy je doplněna trojicí případových studií, zaměřených na vybrané umělecké projekty (Nic tam není Kateřiny Šedé, My skupiny Rafani a Figura a pozadí Jespera Alvaera a Isabely Grosseové), které svou uměleckou hodnotou a komplexností představují vhodné východisko pro komparativní analýzu.

středa 15. června 2011

Žijeme v totalitě zvané kapitalismus? Odpověď nabízí umělci proti synergii byznysu a politiky


Liberec /ROZHOVOR/ - Umělecké a aktivistické sdružení Guma Guar, se 1. června představilo v liberecké Galerii 3x3. Přestože nebylo do poslední chvíle jasné, co bude námětem jejich uměleckého počinu, několik témat se vyloženě nabízelo.


A Guma Guar nezklamali, alespoň ty, kteří stále ještě hledají odpovědi na otázky. Guma Guar si celkem pochopitelně vzali na mušku proslulou společnost Syner. Jejich prezentace nesoucí název SYNERgie obchodu a politiky byla v Liberci vystavena jeden pouhý den a vyvolala vášnivé reakce, především ze strany jmenované společnosti.

Celá situace je v současné době stále živá. Liberecké divadlo, které není v žádném případě odpovědné za tuto uměleckou akci, se dostalo do nezávidění hodné situace, protože společnost Syner je jeho významným sponzorem.

Zapomeňte na ukřičené studentíky

Ale něco podobného se dalo čekat. Guma Guar jsou ve svých kritikách programově radikální a mnoho jejich minulých akcí vzbudilo vášnivé reakce. Následující rozhovor považuji za potvrzení faktu, že členové skupiny nejsou jen ukřičenými studentíky. Jednoduše říkají co si myslí a ať se to může zdát jakékoli, jejich prezentace je formou umění. Je také jedním z mála veřejných vystoupení, která reagují na dlouholetý stav v Liberci. Je hlasem, který nezaznívá často, a o to víc je slyšet.

Jak vnímáte, s odstupem času, svou prezentaci v liberecké galerii 3x3?
Zatím to je pořád událost dost nedávná a už v tuto chvíli je pozitivní, že celá událost ihned získala publicitu, což bylo naším cílem. Korupce a mafiánské praktiky skrývající se v „synergii“ byznysu a politiky obyvatelé Liberce nedokáží řešit, a tak na ně raději i přes jejich naprosto netolerovatelnou zrůdnost zapomínají.

Synergie je kontroverzní téma

Tiskový mluvčí Syneru Ondřej Paclt v reakci na vaši prezentaci uvedl, že šíříte lži a účelově se snažíte pošpinit dobré jméno společnosti. Je tomu skutečně tak?
Syner se pochopitelně snaží za každou cenu nadále vytvářet iluzi bezproblémové firmy. Činí tak pomocí tisku, jehož vydávání sám sobě financuje, a nahodilým populistickým sponzoringem se ve městě snaží získat přízeň obyvatel. Sami se tedy snaží pravdu zakrýt snůškou lží. Nezbývá tedy, než na její nekalou činnost neustále a donekonečna kriticky poukazovat. Ta firma je tak velká, že de facto řídí rozvoj celého krajského města. Existuje mnoho důkazů o tom, že má přímo na liberecké radnici své lidi, tedy lidi na Syner různě pokoutně napojené. Bohužel podobné věci se dějí i v Praze, ale tam podobně velkých dinosaurů účinkuje mnohem více a ve velkém městě se dopad páchání jednotlivých firem vzájemně stírá. V Liberci Syner velmi vyčnívá, neboť má prakticky monopol na veškeré městské zakázky. Jsme přesvědčeni, že Syner správně město naplánovat rozhodně neumí. Je to ještě daleko horší – ta firma dokonce umí to město zcela zničit a zneužívá ten nejcennější městský prostor k investicím, které nejsou trvale udržitelné a pro město a jeho obyvatele jsou zcela zhoubné. Obří obchodní centra, navíc plytké architektury, do samotného historického jádra relativně malého Liberce opravdu nepatří, tím spíše ne v tom počtu, v jakém se tam nachází.

Proč byla vaše práce vystavena pouze v den vernisáže?
Nebylo nutné, aby výstava trvala déle.

Situace, kdy autor vysloví svůj názor, byť kontroverzní, a díky němu se dostává do pozice „toho špatného“, je poněkud tristní, nemyslíte?
Záleží samozřejmě na tom, kdo nás za ty špatné považuje.

Občanský život v simulohře

Pamatuji si, když jsem jako malý kluk pochopil, že některé věci jsou jasné i přesto, že je budeme do nekonečna popírat. Presumpce neviny je samozřejmou součástí zákonných norem. Jak vnímáte stav, kdy očividné nekalosti musíme „skousnout“ jednoduše proto, že není v našich silách, natož v silách umělce, pátrat po důkazech?
Problémem je, že zkorumpovaná často bývá i samotná justice. Ten, kdo má peníze, koupí si i vlastní bezúhonnost. Orgány, které se tváří jakože zaštiťují právní demokratický stát, jsou ve skutečnosti dost často jen nějaké kulisy, jakási simulakra, která nám dávají pocit, že v tom právním demokratickém státě skutečně žijeme. Ve skutečnosti jsou však jen bezobsažnou a účelovou iluzí sloužící jako mocenský nástroj k pacifikaci prostého lidu.

Osobně vnímám váš projekt reagující na libereckou synergii, jako kritiku obecných problémů a praktik velkých společností v České republice. Jak se vyrovnáváte s faktem, že praktiky, které kritizujete, jsou dnes téměř legitimní součástí strategií českých firem a politiků?
S tím se dost dobře nedá vyrovnat. Angažované umění je tedy pravděpodobně i způsob, jak se vyrovnat s osobní rovinou celého problému – určitá strategie, která člověku pomáhá, aby se z toho všeho nezbláznil. Naakumulovaný hněv je potřeba občas někde ventilovat. Možná trochu chceme lidi inspirovat k tomu, aby i oni začali něco dělat a nestarali se jen o svůj blahobyt, ze kterého jim za stávající situace beztak brzo téměř nic nezbude. Občanská společnost je pořád v Česku ve vývojovém stádiu batolete, přitom je zcela zásadní, aby se podílela na spoluvytváření veškerých politik, a to nejen jednou za čtyři roky u voleb. To docela určitě nestačí.

Odbarvená totalita po dvaceti letech

Souhlasíte s tvrzením, že fungování nebo nefungování veřejných věcí, potažmo fungování nebo nefungování vlády konkrétního státu je přesným obrazem stavu celé společnosti?
Tak to do značné míry platí. Fakt, že došlo k takovému propojení byznysu a politiky, je dáno značnou pasivitou veřejnosti, která si ještě z dob minulého režimu zvykla, že za ní rozhoduje někdo jiný. Problém postkomunistických zemí je v tomto dost specifický a korupce a mafiánské praktiky se zejména na úrovni komunální politiky začaly velice rychle zakořeňovat již pár měsíců po revoluci, kdy politici fungovali v legislativním vakuu, navíc v prostředí, které se neuvěřitelně rychle transformovalo. V podmínkách, kdy se privatizace společností linula jako magická mantra, vrazila do země vlna zahraničních investorů a málokterý politik odolal možnosti se ze dne na den obohatit. Aby jim taková činnost procházela, tak samozřejmě museli prostředí upravit tak, aby ve všech oblastech veřejné správy měli své lidi, nebo minimálně lidi loajální, a taky aby do jejich fungování co nejméně zasahovala veřejnost. Páky na to měli. Po dvaceti letech vidíme výsledek takových praktik. Je to de facto totalita odbarvená na modro.

Žijme svobodně a bez přetvářky!

O čem podle vás tento stav vypovídá, kdo jsou Češi? Je to ještě vůbec národ, nebo jsme jen rozhádanou „bandičkou“, kterou ovládají lapkové a zloději?
Na to, co jsme za národ, se raději neptejte. Nemáme rádi slovo národ, zavání nacionalismem, nacismem… Kdo jsou Češi, je asi úplně jedno. Jsme v první řadě lidské bytosti, které by se měly naučit žít svobodně, bez přetvářky, žít skutečné neodcizené životy, které nejsou zaprodané jen otrocké práci a konzumu. Je otázkou, do jaké míry to lidé u nás dovedou. Zatím ještě příliš ne. Ale oni to dost dobře lidé nedovedou ani v jiných zemích. To, jak to kdo má v té které zemi zařízené, je vždy z velké části výsledkem určité historické zkušenosti. Jestliže v Dánsku mají dobré zkušenosti se sociálním státem, tak ho tam mají i nadále. Jestliže se v Jižní Americe všichni spálili invazí neoliberálního kapitalismu, je jasné, že už tam nic takového nechtějí.

Pokud u nás ještě pořád lidé s hrůzou vzpomínají na období socialistické totality a nedokážou se ve svých myšlenkových pochodech překlenout přes hranice bipolárního vnímání světa rozděleného na ten kapitalistický a socialistický, tak je vcelku pochopitelné, že se odstrašující historické zkušenosti vehementně brání. Ti u moci se naučili tohoto strachu zneužívat a pomocí něj společností manipulovat a lidi obracet proti sobě. Rozhádaná společnost dává prostor tomu, aby ke spoustě neplech nepozorovaně docházelo i přímo pod svícnem… A lapkové a zloději, ti ovládají v tuto chvíli úplně celý svět. Každý kdo nějakým způsobem podporuje nebo přímo propaguje a šíří globální, ničím neregulovaný kapitalismus, je lapka a zloděj. Zlodějina je samotnou podstatou kapitalismu.

Těžko předvídat, kdy toho bude dost

Myslím, že jsme dospěli do stavu, kdy se začíná vyhrocovat střed mezi generací 60. letech 20. století, která je v současné době u moci, a tou mladou, kterou by bylo možné při troše vůle označit za svobodnou. Jak tuto situaci vnímáte, nenacházíme se v nebezpečné situaci?
V nebezpečné situaci se nacházíme, o tom není pochyb. Ten střet se pravděpodobně ještě hodně vyhrotí. Lidé narození v 60. letech z přechodu Česka k tržnímu hospodářství hodně vytěžili. V 90. letech tu byla bezprecedentní příležitost snad úplně pro všechno – pokud člověk nezaspal dobu, mohlo být báječné začít podnikat. Nic tu nebylo a spoustu toho šlo ukrást. Podle toho také vypadá naše současná „elitní společenská vrstva“ – jsou to lidé, kteří ke svým penězům přišli v období transformace a nemuseli na to ani být nijak zvlášť chytří, vzdělaní nebo vychovaní. Ti pak vštěpovali svým dětem, že musí být jednou tak úspěšní jako oni a že si svého úspěchu musí sami dosáhnout vlastní pílí. Trošku přitom opomněli, že dnešní mladá generace se nachází v diametrálně odlišném kontextu, ve kterém nejen není snadné začít s něčím podnikat nebo najít slušnou práci, ale pro mladé je kupř. nedostupné pořídit si vlastní bydlení a uživit rodinu.

Hodně lidí sundá klapky z očí, až když se s realitou střetnou tváří v tvář. Kromě toho ta mladá generace vůbec není svobodná. To, že už třeba nezažila minulý režim, vůbec nic neznamená. Nachází se v zcela jiné dimenzi nesvobody. Je to nesvoboda, kterou určuje trh a trhem ovládaná společnost. Fakt, že aby přežili a mohli přitom mít střechu nad hlavou, vyžaduje, že se musí uvrtat do propletené sítě systému, ze které už pak lze jen velmi nesnadno vyváznout. Odmalička je jim vštěpováno, že alfou a omegou jejich životů je najít si dobré zaměstnání, ve kterém pak budou svou pracovní sílu levně prodávat svým nadřízeným až do konce života. Svou odcizenou otrockou práci si budou navíc hýčkat, neboť bez ní nezaplatí hypotéku, důchodové spoření, pojištění, a teď snad ještě možná i školné. Navíc placené univerzity budou samy o sobě jen jakýmisi výcvikovými tábory, kde si firmy už rovnou budou cvičit svou budoucí pracovní sílu. A indoktrinace totalitním kapitalismem bude pokračovat.

Kromě toho se budou zvyšovat řady nezaměstnaných, které slouží jako disponibilní pracovní síla a zároveň i jako odstrašující příklad pro ostatní pracující, jejichž mzdu tak bude snazší udržovat jen na nejnutnějším minimu. Těžko předvídat, kdy toho ti mladí začnou mít plné zuby a řeknou „dost“. Zatím ten moment nenastal – zatím je tato „svobodná“ mládež ještě pořád příliš mladá na to, aby pochopila nesamozřejmost svého vlastního blahobytu mimo hnízdečko svých „transformací obohacených“ rodičů…

Je třeba kriticky dešifrovat realitu

A má tento stav vůbec nějaké řešení? Přeci jen ti mladí nadšení, kteří možná dnes vstupují do politiky nebo na důležité strategické posty, se musí zákonitě dostat do střetu s pokrouceně fungující realitou, která je změní nebo vypudí...
Řešením je jedině osvěta. Vytvářet alternativní zdroje informaci, nutit lidi přemýšlet o sobě a systému, v rámci kterých fungují. Naučit lidi kriticky dešifrovat realitu a vymezovat se vůči ní. Tuto osvětu bohužel mladým nedává škola, ani veřejnoprávní média, která ani dnes nejsou svobodná a slouží mocenským účelům. Osvěta se musí lidem podsouvat jinak. Ať už skrze politicky angažované umění, nebo jiné druhy aktivismu a neziskové činnosti. Tímto způsobem je potřeba mobilizovat nejen mladé, ale celkově celou naší občanskou společnost, která nutně musí přestat být pasivní. Měla by se naučit pořádně demonstrovat a v případě potřeby být patřičně radikální.

Obávám se, že u nás lidé začnou být opravdu naštvaní teprve, až když jim začne pořádně téct do bot. Až nebudou mít pořádně co jíst a čím topit, až když společenská deprivace vyžene do ulic tolik bezdomovců a gangů, že se bude každý bát chodit ven… teprve pak se možná lidé v této zemi skutečně vzbouří. To už ale může být pozdě. Je možné, že se můžeme těšit na období temna ne nepodobné středověku. Lidé mají tendenci vše svalovat na korupci, jenomže na vině je samotný kapitalismus. Ale jak říká Mark Fisher, pro lidi je jednodušší si představit konec světa než-li konec kapitalismu. Ten ale právě dosáhl svého vrcholu, po kterém obvykle následuje pád. Jako za Říše římské.

Pokud se kapitalismus podaří udržet v chodu, pak to bude za cenu naprostého zbídačení a zdecimování celé společnosti, kterou už nebude možné kontrolovat a ovládat jinak než vojenskou silou. Takže co se týče nových nadějných lidí v politice, bohužel se domníváme, že prohnilou společnost nezachráníte novým hezkým obvazem. Z prohnilé společnosti je nejprve potřeba odstranit červa, který tuto hnilobu způsobuje. Tím červem je právě kapitalismus. Tak jako ani červ nemůže žrát tkáň donekonečna, ani akumulace kapitálu není nikdy nekončícím procesem. Proto je dost pravděpodobné, že prohnilá společnost zanikne až sebezničením.

Peníze, které postrádají smysl

Z vámi artikulovaných názorů zaznívá i ten o uměleckém egoismu. Je to myšleno tak, že jediné umění, které má podle vás smysl, je to angažované? Pro krásné nebo osobní věci už není v dnešním světě místo, už je nepotřebujeme?
Samozřejmě že existuje místo pro všechny možné druhy umění. Kdyby existovalo jen umění angažované, ten pojem by se zcela vyprázdnil. Nelze oddělovat angažované umění, pokud žádné jiné umění neexistuje. Opravdu nám vadí asi především umělci, kteří si svým uměním účelově vydělávají, vytváří drahé věci na zakázku, honí se za slávou, a pak nejsou ani schopní své obrovské výdělky použít k něčemu, co má smysl. To je umělecká akumulace kapitálu. Proto také Guma Guar nikdy nic ze své tvorby neprodali a nikdy ani neprodají.

Roman Dobeš / Deník

Celý článek


Umělci kritizovali korupci v Liberci, tiskli bankovky se jménem Syneru


Korumpujete liberecké politiky a vaše peníze jsou špinavé. Touto ostrou kritikou se ve středu večer opřela do stavební firmy Syner umělecká skupina Guma Guar, která se představila v liberecké galerii 3x3 v prostorách Malého divadla.

Zdroj: http://liberec.idnes.cz/liberec-zpravy.aspx?c=A110603_1596633_liberec-zpravy_oks